User Tools

Site Tools


31-22573-johnzhou-la-gi

Johnzhou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22573
Tên thay thế 1998 HY43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9735258
Viễn điểm quỹ đạo 2.5197076
Độ lệch tâm 0.1215565
Chu kỳ quỹ đạo 1229.9626276
Độ bất thường trung bình 277.81368
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27303
Kinh độ của điểm nút lên 53.58977
Acgumen của cận điểm 243.45975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

22573 Johnzhou (1998 HY43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22573 Johnzhou
31-22573-johnzhou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)