User Tools

Site Tools


31-22572-yuanzhang-la-gi

Yuanzhang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22572
Tên thay thế 1998 HJ39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9869099
Viễn điểm quỹ đạo 2.8334463
Độ lệch tâm 0.1756170
Chu kỳ quỹ đạo 1366.6966252
Độ bất thường trung bình 216.29355
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78761
Kinh độ của điểm nút lên 189.36879
Acgumen của cận điểm 60.82315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22572 Yuanzhang (1998 HJ39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22572 Yuanzhang
31-22572-yuanzhang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)