User Tools

Site Tools


31-22571-letianzhang-la-gi

Letianzhang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22571
Tên thay thế 1998 HA39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9635762
Viễn điểm quỹ đạo 2.5132310
Độ lệch tâm 0.1227783
Chu kỳ quỹ đạo 1223.2240503
Độ bất thường trung bình 108.66913
Độ nghiêng quỹ đạo 4.77716
Kinh độ của điểm nút lên 213.69592
Acgumen của cận điểm 231.99031
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22571 Letianzhang (1998 HA39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22571 Letianzhang
31-22571-letianzhang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)