User Tools

Site Tools


31-22570-harleyzhang-la-gi

Harleyzhang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22570
Tên thay thế 1998 HN38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8528789
Viễn điểm quỹ đạo 2.5745133
Độ lệch tâm 0.1629931
Chu kỳ quỹ đạo 1203.0271773
Độ bất thường trung bình 341.16850
Độ nghiêng quỹ đạo 2.81319
Kinh độ của điểm nút lên 12.73705
Acgumen của cận điểm 246.00877
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22570 Harleyzhang (1998 HN38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22570 Harleyzhang
31-22570-harleyzhang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)