User Tools

Site Tools


31-22567-zenisek-la-gi

Zenisek
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22567
Tên thay thế 1998 HK33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0046771
Viễn điểm quỹ đạo 2.6565529
Độ lệch tâm 0.1398506
Chu kỳ quỹ đạo 1299.5836748
Độ bất thường trung bình 196.11497
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37305
Kinh độ của điểm nút lên 0.91253
Acgumen của cận điểm 318.91283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22567 Zenisek (1998 HK33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22567 Zenisek
31-22567-zenisek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)