User Tools

Site Tools


31-22566-irazaitseva-la-gi

Irazaitseva
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22566
Tên thay thế 1998 HY31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9489321
Viễn điểm quỹ đạo 2.5141815
Độ lệch tâm 0.1266491
Chu kỳ quỹ đạo 1217.6159810
Độ bất thường trung bình 306.30317
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61354
Kinh độ của điểm nút lên 242.23596
Acgumen của cận điểm 32.93187
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

22566 Irazaitseva (1998 HY31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22566 Irazaitseva
31-22566-irazaitseva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)