User Tools

Site Tools


31-22564-jeffreyxing-la-gi

Jeffreyxing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22564
Tên thay thế 1998 HP29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8488575
Viễn điểm quỹ đạo 2.6017701
Độ lệch tâm 0.1691700
Chu kỳ quỹ đạo 1212.5099502
Độ bất thường trung bình 267.89311
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45861
Kinh độ của điểm nút lên 197.42260
Acgumen của cận điểm 122.68146
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22564 Jeffreyxing (1998 HP29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22564 Jeffreyxing
31-22564-jeffreyxing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)