User Tools

Site Tools


31-22563-xinwang-la-gi

Xinwang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22563
Tên thay thế 1998 HQ19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8733955
Viễn điểm quỹ đạo 2.6650189
Độ lệch tâm 0.1744273
Chu kỳ quỹ đạo 1248.5607303
Độ bất thường trung bình 228.32382
Độ nghiêng quỹ đạo 7.42148
Kinh độ của điểm nút lên 210.28811
Acgumen của cận điểm 113.89125
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22563 Xinwang (1998 HQ19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22563 Xinwang
31-22563-xinwang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)