User Tools

Site Tools


31-22562-wage-la-gi

Wage
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22562
Tên thay thế 1998 HC19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3814819
Viễn điểm quỹ đạo 3.1245405
Độ lệch tâm 0.1349538
Chu kỳ quỹ đạo 1668.4393062
Độ bất thường trung bình 254.61588
Độ nghiêng quỹ đạo 2.36104
Kinh độ của điểm nút lên 298.59846
Acgumen của cận điểm 76.26915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22562 Wage (1998 HC19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22562 Wage
31-22562-wage-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)