User Tools

Site Tools


31-22561-miviscardi-la-gi

Miviscardi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22561
Tên thay thế 1998 HX18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0423123
Viễn điểm quỹ đạo 2.4531409
Độ lệch tâm 0.0913876
Chu kỳ quỹ đạo 1230.8741391
Độ bất thường trung bình 303.12422
Độ nghiêng quỹ đạo 7.15490
Kinh độ của điểm nút lên 11.89176
Acgumen của cận điểm 249.65139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22561 Miviscardi (1998 HX18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22561 Miviscardi
31-22561-miviscardi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)