User Tools

Site Tools


31-22558-mladen-la-gi

22558 Mladen (tên chỉ định: 1998 HH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Peter Kolény và Leonard Kornoš ở Đài thiên văn Modra ở Modra, Slovakia, ngày 22 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên Kolény's father và brother, both named Mladen; the father was a grammar và biology teacher ở grammar school, và the brother was a geographer ở Comenius University ở Bratislava, Slovakia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22558 Mladen
31-22558-mladen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)