User Tools

Site Tools


31-22555-joevellone-la-gi

Joevellone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22555
Tên thay thế 1998 FU118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2593276
Viễn điểm quỹ đạo 2.8643888
Độ lệch tâm 0.1180903
Chu kỳ quỹ đạo 1497.7214664
Độ bất thường trung bình 216.18881
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36979
Kinh độ của điểm nút lên 229.88615
Acgumen của cận điểm 267.23517
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22555 Joevellone (1998 FU118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22555 Joevellone
31-22555-joevellone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)