User Tools

Site Tools


31-22554-shoshanatell-la-gi

Shoshanatell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22554
Tên thay thế 1998 FC118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8586510
Viễn điểm quỹ đạo 2.6498938
Độ lệch tâm 0.1754985
Chu kỳ quỹ đạo 1236.2548634
Độ bất thường trung bình 183.86322
Độ nghiêng quỹ đạo 6.13778
Kinh độ của điểm nút lên 240.20716
Acgumen của cận điểm 136.74351
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22554 Shoshanatell (1998 FC118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22554 Shoshanatell
31-22554-shoshanatell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)