User Tools

Site Tools


31-22553-yisun-la-gi

Yisun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22553
Tên thay thế 1998 FS116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1144136
Viễn điểm quỹ đạo 2.6983872
Độ lệch tâm 0.1213376
Chu kỳ quỹ đạo 1363.4847276
Độ bất thường trung bình 153.01861
Độ nghiêng quỹ đạo 5.62246
Kinh độ của điểm nút lên 239.60581
Acgumen của cận điểm 71.25521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

22553 Yisun (1998 FS116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22553 Yisun
31-22553-yisun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)