User Tools

Site Tools


31-22551-adamsolomon-la-gi

Adamsolomon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22551
Tên thay thế 1998 FU110
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1504550
Viễn điểm quỹ đạo 2.3668986
Độ lệch tâm 0.0479138
Chu kỳ quỹ đạo 1239.8797399
Độ bất thường trung bình 344.99323
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90724
Kinh độ của điểm nút lên 310.10282
Acgumen của cận điểm 251.39771
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.2

22551 Adamsolomon (1998 FU110) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Adam Solomon, a finalist in the 2006 Intel Science Talent Search under the MIT Ceres Connection.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22551 Adamsolomon
31-22551-adamsolomon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)