User Tools

Site Tools


31-22550-jonsellon-la-gi

Jonsellon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22550
Tên thay thế 1998 FK106
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0343717
Viễn điểm quỹ đạo 2.6303099
Độ lệch tâm 0.1277554
Chu kỳ quỹ đạo 1301.0273780
Độ bất thường trung bình 235.39571
Độ nghiêng quỹ đạo 6.92148
Kinh độ của điểm nút lên 226.26087
Acgumen của cận điểm 45.54217
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22550 Jonsellon (1998 FK106) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22550 Jonsellon
31-22550-jonsellon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)