User Tools

Site Tools


31-22547-kimberscott-la-gi

Kimberscott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22547
Tên thay thế 1998 FO78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5271293
Viễn điểm quỹ đạo 2.8359733
Độ lệch tâm 0.0575868
Chu kỳ quỹ đạo 1603.9011152
Độ bất thường trung bình 91.34316
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40447
Kinh độ của điểm nút lên 66.46310
Acgumen của cận điểm 151.81979
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22547 Kimberscott (1998 FO78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22547 Kimberscott
31-22547-kimberscott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)