User Tools

Site Tools


31-22546-schickler-la-gi

Schickler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22546
Tên thay thế 1998 FK78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8808141
Viễn điểm quỹ đạo 2.6351683
Độ lệch tâm 0.1670410
Chu kỳ quỹ đạo 1239.3152522
Độ bất thường trung bình 283.41445
Độ nghiêng quỹ đạo 5.25381
Kinh độ của điểm nút lên 149.96331
Acgumen của cận điểm 135.44742
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22546 Schickler (1998 FK78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22546 Schickler
31-22546-schickler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)