User Tools

Site Tools


31-22545-brittrusso-la-gi

Brittrusso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22545
Tên thay thế 1998 FP77
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0582533
Viễn điểm quỹ đạo 2.4622795
Độ lệch tâm 0.0893758
Chu kỳ quỹ đạo 1241.1888521
Độ bất thường trung bình 145.83950
Độ nghiêng quỹ đạo 5.26758
Kinh độ của điểm nút lên 122.77002
Acgumen của cận điểm 274.63475
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

22545 Brittrusso (1998 FP77) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22545 Brittrusso
31-22545-brittrusso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)