User Tools

Site Tools


31-22544-sarahrapo-la-gi

Sarahrapo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22544
Tên thay thế 1998 FL75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8341354
Viễn điểm quỹ đạo 2.6383118
Độ lệch tâm 0.1798068
Chu kỳ quỹ đạo 1221.4375315
Độ bất thường trung bình 267.97118
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19707
Kinh độ của điểm nút lên 41.20583
Acgumen của cận điểm 276.48848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

22544 Sarahrapo (1998 FL75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22544 Sarahrapo
31-22544-sarahrapo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)