User Tools

Site Tools


31-22543-ranjan-la-gi

(22543) Ranjan
Đặc trưng quỹ đạo
Bán trục lớn 2.26 AU
Độ lệch tâm 0.161
Chu kỳ quỹ đạo (3.39 a)
Độ nghiêng quỹ đạo 0.9°
Đặc trưng vật lý
Bán kính Xích đạo 0.5-1.5 km

(22543) Ranjan là một tiểu hành tinh nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.[1]

Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Sukrit Ranjan qua Ceres Connection ở phòng thí nghiệm Lincon của MIT.

  1. ^ official name
31-22543-ranjan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)