User Tools

Site Tools


31-22542-pendri-la-gi

Pendri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22542
Tên thay thế 1998 FG71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9715081
Viễn điểm quỹ đạo 2.5520035
Độ lệch tâm 0.1283285
Chu kỳ quỹ đạo 1242.4158708
Độ bất thường trung bình 336.80326
Độ nghiêng quỹ đạo 6.15141
Kinh độ của điểm nút lên 354.41258
Acgumen của cận điểm 219.88047
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22542 Pendri (1998 FG71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22542 Pendri
31-22542-pendri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)