User Tools

Site Tools


31-22540-mork-la-gi

Mork
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22540
Tên thay thế 1998 FZ67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7773879
Viễn điểm quỹ đạo 2.9706923
Độ lệch tâm 0.0336294
Chu kỳ quỹ đạo 1779.6625503
Độ bất thường trung bình 87.21129
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21229
Kinh độ của điểm nút lên 166.26729
Acgumen của cận điểm 324.35075
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22540 Mork (1998 FZ67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22540 Mork
31-22540-mork-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)