User Tools

Site Tools


31-22538-lucasmoller-la-gi

Lucasmoller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22538
Tên thay thế 1998 FS63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8738665
Viễn điểm quỹ đạo 2.5264187
Độ lệch tâm 0.1482977
Chu kỳ quỹ đạo 1191.9956301
Độ bất thường trung bình 229.21382
Độ nghiêng quỹ đạo 7.61004
Kinh độ của điểm nút lên 29.53291
Acgumen của cận điểm 330.48255
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22538 Lucasmoller (1998 FS63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22538 Lucasmoller
31-22538-lucasmoller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)