User Tools

Site Tools


31-22536-katelowry-la-gi

Katelowry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22536
Tên thay thế 1998 FY61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5421657
Viễn điểm quỹ đạo 2.9102617
Độ lệch tâm 0.0675105
Chu kỳ quỹ đạo 1644.1380177
Độ bất thường trung bình 190.90621
Độ nghiêng quỹ đạo 3.65568
Kinh độ của điểm nút lên 242.18920
Acgumen của cận điểm 201.20894
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

22536 Katelowry (1998 FY61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22536 Katelowry
31-22536-katelowry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)