User Tools

Site Tools


31-22534-lieblich-la-gi

Lieblich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22534
Tên thay thế 1998 FF57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8958876
Viễn điểm quỹ đạo 2.5977466
Độ lệch tâm 0.1561896
Chu kỳ quỹ đạo 1230.1271675
Độ bất thường trung bình 292.82941
Độ nghiêng quỹ đạo 1.91290
Kinh độ của điểm nút lên 171.64598
Acgumen của cận điểm 103.03554
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22534 Lieblich (1998 FF57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22534 Lieblich
31-22534-lieblich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)