User Tools

Site Tools


31-22533-krishnan-la-gi

Krishnan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22533
Tên thay thế 1998 FX47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9526602
Viễn điểm quỹ đạo 2.8991938
Độ lệch tâm 0.1950870
Chu kỳ quỹ đạo 1380.1141423
Độ bất thường trung bình 132.71703
Độ nghiêng quỹ đạo 5.73066
Kinh độ của điểm nút lên 203.53762
Acgumen của cận điểm 110.19124
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

22533 Krishnan (1998 FX47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22533 Krishnan
31-22533-krishnan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)