User Tools

Site Tools


31-22531-davidkelley-la-gi

Davidkelley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22531
Tên thay thế 1998 FN43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7850584
Viễn điểm quỹ đạo 2.6375644
Độ lệch tâm 0.1927603
Chu kỳ quỹ đạo 1201.0837379
Độ bất thường trung bình 228.66509
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77665
Kinh độ của điểm nút lên 356.57928
Acgumen của cận điểm 352.17807
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22531 Davidkelley (1998 FN43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

The citation is for David Bruce Kelley (b. 1987), a finalist in the 2006 Intel Science Talent Search (STS), a science competition for high school seniors, for his physics project.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22531 Davidkelley
31-22531-davidkelley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)