User Tools

Site Tools


31-22530-huynh-le-la-gi

Huynh-Le
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22530
Tên thay thế 1998 FY41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8440940
Viễn điểm quỹ đạo 2.7006736
Độ lệch tâm 0.1884760
Chu kỳ quỹ đạo 1251.1833675
Độ bất thường trung bình 204.52662
Độ nghiêng quỹ đạo 5.25384
Kinh độ của điểm nút lên 339.48482
Acgumen của cận điểm 353.16810
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

22530 Huynh-Le (1998 FY41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22530 Huynh-Le
31-22530-huynh-le-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)