User Tools

Site Tools


31-22528-elysehope-la-gi

Elysehope
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22528
Tên thay thế 1998 FH34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9554802
Viễn điểm quỹ đạo 2.4597344
Độ lệch tâm 0.1142083
Chu kỳ quỹ đạo 1198.0671583
Độ bất thường trung bình 10.21030
Độ nghiêng quỹ đạo 2.47415
Kinh độ của điểm nút lên 197.27132
Acgumen của cận điểm 10.55642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.7

22528 Elysehope (1998 FH34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22528 Elysehope
31-22528-elysehope-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)