User Tools

Site Tools


31-22527-gawlik-la-gi

Gawlik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22527
Tên thay thế 1998 FG20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9651867
Viễn điểm quỹ đạo 2.6908027
Độ lệch tâm 0.1558457
Chu kỳ quỹ đạo 1297.3925329
Độ bất thường trung bình 133.06179
Độ nghiêng quỹ đạo 4.65882
Kinh độ của điểm nút lên 148.92869
Acgumen của cận điểm 194.39927
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

22527 Gawlik (1998 FG20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22527 Gawlik
31-22527-gawlik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)