User Tools

Site Tools


31-22519-gerardklein-la-gi

22519 Gerardklein (tên chỉ định: 1998 EC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols, Alpes-Maritimes, Pháp, ngày 2 tháng 3 năm 1998. Nó được đặt theo tên Gérard Klein, a French film và television actor.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22519 Gerardklein
31-22519-gerardklein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)