User Tools

Site Tools


31-22512-cannat-la-gi

22512 Cannat (tên chỉ định: 1998 BH26) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols, Alpes-Maritimes, Pháp, ngày 28 tháng 1 năm 1998. Nó được đặt theo tên Guillaume Cannat, a French scientific journalist và author.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 22001–23000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 22512 Cannat
31-22512-cannat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)