User Tools

Site Tools


31-22505-lewit-la-gi

Lewit
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Sarounov
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22505
Tên thay thế 1997 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2364009
Viễn điểm quỹ đạo 2.4377429
Độ lệch tâm 0.0430757
Chu kỳ quỹ đạo 1304.9880267
Độ bất thường trung bình 174.72567
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23558
Kinh độ của điểm nút lên 170.14448
Acgumen của cận điểm 26.93648
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22505 Lewit (1997 UF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1997 bởi L. Sarounov ở Ondrejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22505 Lewit
31-22505-lewit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)