User Tools

Site Tools


31-22497-immanuelfuchs-la-gi

Immanuelfuchs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 30 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22497
Đặt tên theo Lazarus Fuchs
Tên thay thế 1997 KG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6496508
Viễn điểm quỹ đạo 3.1268284
Độ lệch tâm 0.0826070
Chu kỳ quỹ đạo 1792.8677033
Độ bất thường trung bình 318.93822
Độ nghiêng quỹ đạo 3.33060
Kinh độ của điểm nút lên 95.41917
Acgumen của cận điểm 281.46787
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

22497 Immanuelfuchs (1997 KG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 5 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22497 Immanuelfuchs
31-22497-immanuelfuchs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)