User Tools

Site Tools


31-22495-fubini-la-gi

Fubini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22495
Tên thay thế 1997 JU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3780318
Viễn điểm quỹ đạo 3.2399312
Độ lệch tâm 0.1534185
Chu kỳ quỹ đạo 1719.5774272
Độ bất thường trung bình 134.33632
Độ nghiêng quỹ đạo 8.93379
Kinh độ của điểm nút lên 56.47617
Acgumen của cận điểm 155.14550
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22495 Fubini (1997 JU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22495 Fubini
31-22495-fubini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)