User Tools

Site Tools


31-22474-frobenius-la-gi

Frobenius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 8 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22474
Đặt tên theo Ferdinand Georg Frobenius
Tên thay thế 1997 ED8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1661471
Viễn điểm quỹ đạo 3.0095689
Độ lệch tâm 0.1629575
Chu kỳ quỹ đạo 1520.5793306
Độ bất thường trung bình 250.62819
Độ nghiêng quỹ đạo 3.58292
Kinh độ của điểm nút lên 6.08330
Acgumen của cận điểm 157.96105
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22474 Frobenius (1997 ED8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 3 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22474 Frobenius
31-22474-frobenius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)