User Tools

Site Tools


31-22467-koharumi-la-gi

Koharumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22467
Tên thay thế 1997 BC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2597532
Viễn điểm quỹ đạo 2.4694860
Độ lệch tâm 0.0443481
Chu kỳ quỹ đạo 1328.1292801
Độ bất thường trung bình 357.75697
Độ nghiêng quỹ đạo 6.44968
Kinh độ của điểm nút lên 351.47133
Acgumen của cận điểm 190.10719
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

22467 Koharumi (1997 BC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22467 Koharumi
31-22467-koharumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)