User Tools

Site Tools


31-22465-kareland-l-la-gi

22465 Karelanděl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1406.5066875 ngày (3.85 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1997 by NASA.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
31-22465-kareland-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)