User Tools

Site Tools


31-22442-blaha-la-gi

Blaha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22442
Đặt tên theo John E. Blaha
Tên thay thế 1996 TM9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1295951
Viễn điểm quỹ đạo 2.2520607
Độ lệch tâm 0.0279496
Chu kỳ quỹ đạo 1184.4338544
Độ bất thường trung bình 233.92542
Độ nghiêng quỹ đạo 0.87967
Kinh độ của điểm nút lên 0.37431
Acgumen của cận điểm 354.83281
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

22442 Blaha (1996 TM9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1996 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22442 Blaha
31-22442-blaha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)