User Tools

Site Tools


31-22402-goshi-la-gi

Goshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22402
Tên thay thế 1995 GN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9094229
Viễn điểm quỹ đạo 2.4628845
Độ lệch tâm 0.1265834
Chu kỳ quỹ đạo 1180.6453657
Độ bất thường trung bình 277.35851
Độ nghiêng quỹ đạo 3.53489
Kinh độ của điểm nút lên 79.38525
Acgumen của cận điểm 204.90162
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

22402 Goshi (1995 GN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22402 Goshi
31-22402-goshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)