User Tools

Site Tools


31-22401-egisto-la-gi

Egisto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli
Nơi khám phá Asiago Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22401
Đặt tên theo Aegisthus
Tên thay thế 1995 DP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8968874
Viễn điểm quỹ đạo 3.5641648
Độ lệch tâm 0.1032769
Chu kỳ quỹ đạo 2120.8420450
Độ bất thường trung bình 68.55863
Độ nghiêng quỹ đạo 15.63414
Kinh độ của điểm nút lên 157.92814
Acgumen của cận điểm 30.75151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

22401 Egisto (1995 DP3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1995 bởi M. Tombelli ở Asiago Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22401 Egisto
31-22401-egisto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)