User Tools

Site Tools


31-22370-italocalvino-la-gi

Italocalvino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio Astronomico di Bassano Bresciano
Nơi khám phá Bassano Bresciano
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22370
Đặt tên theo Italo Calvino
Tên thay thế 1993 TJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5695367
Viễn điểm quỹ đạo 3.8115383
Độ lệch tâm 0.1946383
Chu kỳ quỹ đạo 2081.5851873
Độ bất thường trung bình 195.84995
Độ nghiêng quỹ đạo 2.59736
Kinh độ của điểm nút lên 35.47634
Acgumen của cận điểm 359.76199
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

22370 Italocalvino (1993 TJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 by Italian Osservatorio Astronomico Bassano Bresciano ở Bassano Bresciano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22370 Italocalvino
31-22370-italocalvino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)