User Tools

Site Tools


31-22369-klinger-la-gi

Klinger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22369
Đặt tên theo Max Klinger
Tên thay thế 1993 SE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8137292
Viễn điểm quỹ đạo 2.4563748
Độ lệch tâm 0.1504988
Chu kỳ quỹ đạo 1139.4915911
Độ bất thường trung bình 237.84402
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63582
Kinh độ của điểm nút lên 214.40907
Acgumen của cận điểm 160.96938
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

22369 Klinger (1993 SE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1993 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22369 Klinger
31-22369-klinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)