User Tools

Site Tools


31-22354-sposetti-la-gi

Sposetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 31 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22354
Đặt tên theo Stefano Sposetti
Tên thay thế 1992 UR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1698159
Viễn điểm quỹ đạo 2.4865053
Độ lệch tâm 0.0680128
Chu kỳ quỹ đạo 1297.5312737
Độ bất thường trung bình 327.15823
Độ nghiêng quỹ đạo 7.59891
Kinh độ của điểm nút lên 22.66027
Acgumen của cận điểm 187.42408
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

22354 Sposetti (1992 UR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 10 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22354 Sposetti
31-22354-sposetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)