User Tools

Site Tools


31-22348-schmeidler-la-gi

Schmeidler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22348
Tên thay thế 1992 SA17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0995774
Viễn điểm quỹ đạo 2.4559360
Độ lệch tâm 0.0782258
Chu kỳ quỹ đạo 1255.6234491
Độ bất thường trung bình 93.44866
Độ nghiêng quỹ đạo 0.69189
Kinh độ của điểm nút lên 223.64364
Acgumen của cận điểm 249.99132
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

22348 Schmeidler (1992 SA17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1992, bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22348 Schmeidler
31-22348-schmeidler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)