User Tools

Site Tools


31-22338-janemojo-la-gi

Janemojo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 3 tháng 6 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22338
Tên thay thế 1992 LE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0240072
Viễn điểm quỹ đạo 3.7494664
Độ lệch tâm 0.2988598
Chu kỳ quỹ đạo 1791.4686679
Độ bất thường trung bình 73.59847
Độ nghiêng quỹ đạo 14.70491
Kinh độ của điểm nút lên 152.88697
Acgumen của cận điểm 136.13160
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

22338 Janemojo (1992 LE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 6 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22338 Janemojo
31-22338-janemojo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)