User Tools

Site Tools


31-22322-bodensee-la-gi

Bodensee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22322
Đặt tên theo Lake Constance
Tên thay thế 1991 RQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3227572
Viễn điểm quỹ đạo 2.6543180
Độ lệch tâm 0.0666176
Chu kỳ quỹ đạo 1433.8863674
Độ bất thường trung bình 24.63678
Độ nghiêng quỹ đạo 3.83130
Kinh độ của điểm nút lên 318.41613
Acgumen của cận điểm 120.03881
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

22322 Bodensee (1991 RQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22322 Bodensee
31-22322-bodensee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)