User Tools

Site Tools


31-22312-kelly-la-gi

Kelly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22312
Tên thay thế 1991 GW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8342995
Viễn điểm quỹ đạo 2.7098381
Độ lệch tâm 0.1926743
Chu kỳ quỹ đạo 1250.9232074
Độ bất thường trung bình 9.42205
Độ nghiêng quỹ đạo 24.55962
Kinh độ của điểm nút lên 219.53221
Acgumen của cận điểm 335.61052
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

22312 Kelly (1991 GW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1991 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22312 Kelly
31-22312-kelly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)