User Tools

Site Tools


31-22294-simmons-la-gi

Simmons
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 22294
Tên thay thế 1989 SC8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8190688
Viễn điểm quỹ đạo 2.7443040
Độ lệch tâm 0.2027525
Chu kỳ quỹ đạo 1258.8742769
Độ bất thường trung bình 133.18631
Độ nghiêng quỹ đạo 3.80557
Kinh độ của điểm nút lên 295.31656
Acgumen của cận điểm 97.05461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

22294 Simmons (1989 SC8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 22294 Simmons
31-22294-simmons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)